Enllaços d'interès

This language version doesn't exist

 

Enllaços d'interès per projectes i ajuts nacionals

Enllaços d'interès per projectes i ajuts internacionals

  • Participant portal: Hi trobareu informació sobre tots els programes marc de la UE, inclòs Horizon 2020 i altres iniciatives de la UE.
  • Centre Balears Europa (CBE): el servidor regional oficial dels programes europeus.
  • PRIMA:  La iniciativa PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) finança projectes relacionats amb la gestió de l'aigua, els sistemes agrícoles i la cadena de valor agro-alimentària.
  • MED: El Programa Interreg MED dona suport a projectes de cooperació transnacional per a l’àrea mediterrània.
  • ENI CBC MED: El programa ENI CBC MED pretén reforçar la cooperació a la conca mediterrània.
  • SUDOE: El Programa Interreg Sudoe dona suport al desenvolupament regional al sudoest d’Europa, financiançant projectes transnacionals a través del Fons FEDER. 

Altres organismes i enllaços d'interès

  • Red UGI: xarxa d'unitats de gestió de la investigació a nivell estatal.
  • Red OTRI: xarxa d'oficines de transferència de coneixement a nivell estatal.
  • PROTON: xarxa d'oficines de transferència de coneixement a nivell europeu.