Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

This language version doesn't exist
 
El programa "Accions Marie Skłodowska-Curie" (MSCA) es troba obert a tots els àmbits de la R+D+i i té per objectiu oferir suport a la formació i al desenvolupament professional del personal investigador en les diferents etapes de les carreres investigagores, a través del finançament de programes de doctorat excel·lents, projectes postdoctorals individuals i projectes col·laboratius
 
Les MSCA, dins el Pilar I (Excellent Science) del programa marc Horizon Europe, contribueixen a l'excel·lència en investigació i a la millora de la capacitació del personal investigador en recerca i innovació, mitjançant la mobilitat internacional i l'exposició en àmbits interdisciplinaris i intersectiorals, per tal que millorin les competències cap a les seves carreres professionals. 
 
Hi ha cinc tipus MSCA implementades per al període 2021-2027:
 
  • Xarxes de doctorat: MSCA-Doctoral Networks (DN)
  • Projectes postdoctorals: MSCA-Postdoctoral Fellowships (PF)
  • Intercanvi de personal: MSCA-Staff Exchanges (SE)
  • Cofinançament de programes: MSCA-COFUND
  • MSCA i la ciutadania: MSCA-CITIZENS
Tot i que hi hagi diferents opcions de MSCA, des de l'OPE de la UIB gestionem:
Doctoral NetworksPostdoctoral Fellowships i Staff Exchanges
 
A continuació trobareu informació que hem preparat sobre les MSCA que gestionem. Dins cada una de les opcions MSCA hi hem afegit, a més, un apartat de "documents relacionats" que conté material informatiu i els enllaços que hem considerat d'interès per a cada convocatòria.